Surse neintreruptibile de curent electric

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Surse neintreruptibile de curent electric
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
-
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În scopul asigurării echipamentelor necesare pentru protejarea serverelor, echipamentelor IT și a datelor stocate electronic în cazul întreruperii accidentale a curentului electric se consideră a fi necesară achiziționarea a două bucăți de surse neintreruptibile de curent electric.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Număr insuficient de surse neintreruptibile de curent electric.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea echipamentelor necesare pentru protejarea serverelor, echipamentelor IT și a datelor stocate electronic.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Infrastructura IT al Consiliului județean Harghita.Aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
15.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
15.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Surse neintreruptibile de curent electric 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu