Amenajare trotuare în comuna Zetea

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Amenajare trotuare în comuna Zetea
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Zetea - Zetelaka
Adresa: 
sat Zetea
Amplasament: 
Sat Zetea, langa DJ 138
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
CJH in asociere cu comuna Zetea
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
ridicarea sigugurantei circulatiei pietonilor si circulatiei rutiere indeplinirea contractului de lucrari in cadrul programului Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Baza alocare: 
HCJ
Sursa de finanțare: 
Buget local
Alte surse
Suma aprobată pt anul în curs: 
965.30 mii lei
Denumirea investitiei
Amenajare trotuare în comuna Zetea
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu