Amenajare trotuare în comuna Zetea

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Amenajare trotuare în comuna Zetea
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Zetea - Zetelaka
Adresa: 
sat Zetea
Amplasament: 
Sat Zetea, langa DJ 138
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
CJH in asociere cu comuna Zetea
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
ridicarea sigugurantei circulatiei pietonilor si circulatiei rutiere indeplinirea contractului de lucrari in cadrul programului Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
965.30 mii lei
Baza alocare: 
HCJ
Sursa de finanțare: 
Buget local
Alte surse
Suma aprobată pt anul în curs: 
965.30 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Amenajare trotuare în comuna Zetea 965.30 965.30 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu