„Modernizare DJ 125A, km 8+900 - 11+500 (elaborare DALI+PT) ”

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
„Modernizare DJ 125A, km 8+900 - 11+500 (elaborare DALI+PT) ”
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Obiectivul general al investiţiei este, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi condiţiile de mediu ale cetăţenilor, reducerea congestionărilor, îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, creşterea siguranţei în traficul rutier
Deficiențe majore ale situației actuale: 
• drum pietruit cu degradari sub forma de gropi si cedari ale sistemului rutier datorita lipsei sistemelor de evacuare a apelor meteorice si a capacitatii portante reduse a straturilor; • latimea partii carosabile este de 4.00 -8.00 m in localitate si de 3.90- 5.00 m in afara localitatilor; • acostamentele sunt din pamant pe anumite portiuni sau lipsesc pe cea mai mare parte drumului; • se poate observa ca scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumului nu este asigurata, santurile lipsind sau fiind colmatate
Prognoze pe termen mediu și lung: 
dezvoltarea turismului, traseul drumului reprezintă zonă de agrement, unde sunt construite multe case de vacanţă şi unde îşi petrec concediul sau timpul liber mulţi oameni din oraș, judet
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
La sfârșitul anului 2015, locuitorii din Mogos Biuc și Covacipeter au depus o petiție la Consiliul Județean Harghita înregistrat cu nr. 29106/07.12.2015, prin care solicită modernizarea tronsonului sus menționat.
Obiectivele proiectului: 
aducerea platformei drumului la parametrii de gabarit şi sistem rutier modern corespunzător clasei tehnice necesare pentru un drum judeţean. -rezolvarea circulaţiei rutiere în condiţii de confort optim şi siguranţă -fluidizarea traficului şi indirect la protecţia mediului prin eliminarea producerii prafului, prin reducerea lucrărilor de reparaţii la autovehicule, scăderea consumului de carburant.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitori municipiului Gheorgheni
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
30.68 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.68 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
„Modernizare DJ 125A, km 8+900 - 11+500 (elaborare DALI+PT) ” 30.68 30.68 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu