Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km, (proiectare)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km, (proiectare)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Șimonești - Siménfalva
Turdeni - Tordátfalva
Cobăteşti - Kobátfalva
Tărceşti - Tarcsafalva
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
ploile abundente din 2016 au afectat sectorul de drum km 62+150 - 62+200, precum și podețele situate la km 62+150, 62+200 și 62+660
Deficiențe majore ale situației actuale: 
spălarea malului care a dus la surparea terasamentului, distrugerea drumului pe cca 30 m și colmatarea șanțului și a podețelor tubulare
Prognoze pe termen mediu și lung: 
asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
HG 752/2016
Obiectivele proiectului: 
îmbunătățirea capacității portante și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de drum și implicit la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a circulației
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonele de împrejur, mai ales din Firtănuș, Tărcești, Turdeni, și Cobătești.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
41.70 mii lei
Denumirea investitiei
Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km, (proiectare)
Durata
Durata estimată (luni): 
18 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu