Reabilitare podeț pe DJ 123C, de la km 1+856, satul Fitod, judeţul Harghita” (proiectare și execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Reabilitare podeț pe DJ 123C, de la km 1+856, satul Fitod, judeţul Harghita” (proiectare și execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Fitod - Fitód
Adresa: 
sat Fitod, pe DJ 123C
Amplasament: 
sat Fitod, pe DJ 123C
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
CJH
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
cresterea capacitatii portante pentru preluarea eventualelor debite ridicate in cazul inundatiilor, si ridicarea sigurantei circulatiei rutiere
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
221.50 mii lei
Baza alocare: 
HCJ
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
221.50 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare podeț pe DJ 123C, de la km 1+856, satul Fitod, judeţul Harghita” (proiectare și execuție) 221.50 221.50 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu