Reabilitare DJ 138A, km 0+000-5+250

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitare DJ 138A, km 0+000-5+250
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Harghita-Băi - Hargitafürdő
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Datorită creșterii accentuate a traficului pe acest drum, precum și a factorilor climaterici, straturile sistemului rutier s-au deteriorat și s-au deformat, ceea ce a condus la formarea gropilor și degradarea avansată a sistemului rutier. Având în vedere faptul că localitatea Harghita Băi este o stațiune balneoclimaterică montană și are un rol important în viaţa turistică a municipiului Miercurea Ciuc, deoarece oferă mai multe posibilități de odihnă şi tratament, fiind foarte căutat şi de amatorii de turism montan, reabilitarea acestui drum județean are o importanță vitală.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În județul Harghita drumul județean DJ 138A are o lungime totală de 6,60 km (din care 5,02 km se află în administrarea Consiliului Județean Harghita) și are îmbrăcăminte de beton ciment. Datorită creșterii accentuate a traficului pe acest drum, precum și a factorilor climaterici, straturile sistemului rutier s-au deteriorat și s-au deformat, ceea ce a condus la formarea gropilor și degradarea avansată a sistemului rutier. Având în vedere faptul că localitatea Harghita Băi este o stațiune balneoclimaterică montană și are un rol important în viaţa turistică a municipiului Miercurea Ciuc, deoarece oferă mai multe posibilități de odihnă şi tratament, fiind foarte căutat şi de amatorii de turism montan, reabilitarea acestui drum județean are o importanță vitală.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții: Drumul reabilitat va spori siguranța circulației și va asigura legătura adecvată a stațiunii Harghita-Băi cu DN 13A. Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții: Îngreunarea circulației locuitorilor și turiștilor, precum și creșterea exponențială a costurilor de întreținere a drumului.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Infrastructură de transport.
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Terenul este în domeniul public al județului Harghita, în administrarea Consiliului Județean Harghita, în conformitate cu anexele nr. 1-13 la Hotărârea Guvernului nr. 533/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita, amplasat în intravilanul și extravilanul municipiului Miercurea Ciuc, având folosința actuală de drum județean DJ 138A. Suprafața drumului este de 40.160 mp, iar terenul aferent are o suprafață de 70.280 mp.
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
------
Obiectivele proiectului: 
Având în vedere faptul că localitatea Harghita Băi este o stațiune balneoclimaterică montană și are un rol important în viaţa turistică a municipiului Miercurea Ciuc, deoarece oferă mai multe posibilități de odihnă şi tratament, fiind foarte căutat şi de amatorii de turism montan, reabilitarea acestui drum județean are o importanță vitală.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Localitatea Harghita Băi
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
73.73 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
73.73 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 138A, km 0+000-5+250 73.73 73.73 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
31 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu