Achiziționarea de DOTĂRI ȘI ACTIVE IMOBILIZATE – ECHIPAMENTE IT ȘI BIROTICĂ, aferente proiectului ”CENTRU INOVATIV DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN JUDEȚUL HARGHITA – «HARGHITA BUSINESS CENTER» - INCUBA

Direcția Generală Programe Proiecte

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Achiziționarea de DOTĂRI ȘI ACTIVE IMOBILIZATE – ECHIPAMENTE IT ȘI BIROTICĂ, aferente proiectului ”CENTRU INOVATIV DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN JUDEȚUL HARGHITA – «HARGHITA BUSINESS CENTER» - INCUBA
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Centru inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita – ”Harghita Business Center” - Incubator de afaceri” Consiliul Judeţean Harghita beneficiază de asistență financiară nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de intervenție 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activități. Dotarea cu echipamente IT, pentru asigurarea funcționării în condiții optime al Centrului inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita – ”Harghita Business Center”
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Adresa: 
Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. II Rákoczi Ferenc, nr. 84, jud. Harghita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita și A.D.I. ”Harghita Business Center”
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Dotarea cu echipamente IT, pentru asigurarea funcționării în condiții optime al Centrului inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita – ”Harghita Business Center” În cursul anului bugetar 2016, a fost încheiată Contractul de furnizare nr. 22030/2016, pentru furnizarea de „Dotări și active imobilizate LOT 1 - ”Echipamente IT și birotică”, în valoare de 490.635,00 lei cu T.V.A. Din aceste echipamente IT în cursul anului 2016, nu au putut fi furnizate si recepționate calculatoarele. Valoarea acestora va fi achitată în cursul anului 2017, reprezentând suma de 395.199,00 lei.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu este cazul
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
DOCUMENTE ŞI POZE
Obiectivele proiectului: 
Dotarea cu echipamente IT, pentru asigurarea funcționării în condiții optime al Centrului inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita – ”Harghita Business Center”
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
IMM-urile care vor fi incubate în Centrul inovativ de dezvoltare economică în județul Harghita – ”Harghita Business Center”
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
395.20 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
395.20 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziționarea de DOTĂRI ȘI ACTIVE IMOBILIZATE – ECHIPAMENTE IT ȘI BIROTICĂ, aferente proiectului ”CENTRU INOVATIV DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN JUDEȚUL HARGHITA – «HARGHITA BUSINESS CENTER» - INCUBA 395.20 395.20 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu