Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lunca de Jos - Gyimesközéplok
Valea Rece - Hidegségpataka
Puntea Lupului - Farkaspalló
Poiana Fagului - Bükkhavaspataka
Baraţcoş - Barackospatak
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În județul Harghita drumul județean DJ 127A are o lungime totală de 23,486 km, și se compune din două sectoare: sectorul km 0+000 – 5+000 (DJ 127 - limita județului Neamț) și sectorul km 40+585 – 59+071 (limita județului Neamț – pasul Dămuc – Poiana Fagului – Valea Rece – DN 12A). Sectorul 40+585 – 52+200 este drum pietruit, iar între km 52+200 – 59+071 drumul este asfaltat. În urma ploilor abundente din perioada iunie-august 2016 tot sectorul de drum km 40+585 – 59+071 a fost puternic avariat de apele pâraielor Poiana Fagului, Barațcoș și Valea Rece, rezultând alunecări de teren, cedări de mal, poduri și podețe avariate și distruse, dislocări ale fundației drumului, precum și afuieri fundații poduri, ziduri de sprijin și maluri, etc.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Degradările au tendințe de extindere și fără executarea unor lucrări de reparație, reconstrucție și/sau refacere, după caz, a lucrărilor de artă, precum și fără reabilitarea sistemului rutier, ar putea conduce la periclitarea siguranței circulației și a confortului participanților la trafic.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reabilitarea acestui sector de drum, împreună cu reparația, reconstrucția, și refacerea, după caz, a lucrărilor de artă afectate de inundații, va permite menținerea stării de viabilitate a drumului, îmbunătățirea condițiilor de siguranță a circulației și asigurarea caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulației publice.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Hotărârea Guvernului nr. 752/2016
Obiectivele proiectului: 
reparația, reconstrucția și/sau refacerea, după caz, a lucrărilor de artă de pe acest sector de drum - realizarea unui sistem rutier elastic
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Drumul județean DJ 127A asigură unicul acces al cetățenilor din localitățile Lunca de Jos, Valea Rece, Barațcoș, Poiana Fagului și Puntea lupului, totodată este singurul drum care face legătura între orașul Bălan și județele Neamț și Bacău.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
259.58 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
proiectare: Credit bugetar - execuție: Credit bugetar și Fond de rezervă pentru înlăturarea efectelor calamităților
Suma aprobată pt anul în curs: 
259.58 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) 259.58 259.58 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu