Asistenta PT "Modernizare drum județean DJ 136A, loc. Atia – DN 13A, km 21+900-27+960"

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Asistenta PT "Modernizare drum județean DJ 136A, loc. Atia – DN 13A, km 21+900-27+960"
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Corund - Korond
Adresa: 
Adresa - DJ 136A, sector km 21+900 - 27+960
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pe parcursul executării lucrărilor aferente investiției pot apărea situații neprevăzute care necesită intervenția proiectantului lucrărilor, prin urmare contractul proiectantului include și asigurarea asistenței tehnice pe toată durata de execuție a lucrărilor. Având în vedere faptul că pe parcursul acestui an lucrările aferente investiției vor fi terminate, este necesar achitarea asistenței tehnice în termen de 14 zile de la încheierea procesului verbal la terminarea lucrarilor.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
nu este cazul
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Lucrări executate adecvat
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
-
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
AC nr. 61/2014 Contract de execuție nr. 13/23712/12.10.2015 Contract de execuție nr. 13/22730/18.10.2016
Obiectivele proiectului: 
Executarea lucrărilor de modernizare în mod eficient, respectiv finalizarea proiectului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din localitățile Atia, Corund, tranzit Atid
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
7.63 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
7.63 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Asistenta PT "Modernizare drum județean DJ 136A, loc. Atia – DN 13A, km 21+900-27+960" 7.63 7.63 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu