Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 ÷ 15+484,sectorul km 12+631 – 15+484

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 ÷ 15+484,sectorul km 12+631 – 15+484
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Adresa: 
DJ 134A, Șoimușu Mic – Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 12+631 - 15+484
Amplasament: 
DJ 134A, Șoimușu Mic – Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 12+631 - 15+484
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul județean DJ 134A, km 7+500-16+000 asigură legătura între localitățile Șoimușu Mic și Cristuru Secuiesc. Starea actuală a structurii rutiere între sectorul de drum 12+631 – 15+484 se poate califica prin tronsoane omogene ce variază prin pietruiri, suprafețe betonate, aflate într-o stare avansată de degradare și suprafețe asfaltate plină de gropi. Porțiunea de drum pietruit prezintă degradări sub formă de gropi și cedări ale sistemului rutier datorită lipsei sistemelor de evacuare a apelor meteorice și capacității portante reduse a straturilor. Scopul modernizării este aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului judeţean, cu efectuarea în bune condiţii şi la timp a lucrărilor proiectate, cu respectarea prevederilor legale, asigurându–se astfel condiții optime de siguranță și confort în circulația auto şi care să influenţeze benefic zona, atât din punct de vedere ambiental cât şi din punct de vedere socio-economic.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
5 000.00 mii lei
Baza alocare: 
PNDL
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
5 000.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 ÷ 15+484,sectorul km 12+631 – 15+484 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu