”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210,de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210,de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Firtănuş - Firtosmartonos
Cobăteşti - Kobátfalva
Tărceşti - Tarcsafalva
Adresa: 
Drumul județean DJ 135, sectorul km 63+100 – 74+210 (DJ 136B – Firtănuș – Turdeni – Tărcești – Cobătești - DN 13C)
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În județul Harghita drumul județean DJ 135 are o lungime totală de 28,81 km, din care sectorul 63+100 – 74+210 este drum parțial pietruit, parțial asfaltat, în stare mediocră pe tronsonul 63+100 – 65+500 și în stare rea pe tronsonul 65+500 – 74+210.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În mare majoritate șanțurile sunt colmatate, înfundate sau deteriorate, iar starea tehnică a celor 12 podețe situate pe acest sector de drum este necorespunzătoare. Din cele 4 poduri situate pe acest sector de drum 3 sunt în stare nesatisfăcătoare și un pod este în stare critică.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Pentru actualizarea/elaborarea proiectului aferente investiției (DALI, PT și DDE) a fost încheiat contractul de proiectare nr. 20271/16.09.2016 cu S.C. Luca Way S.R.L., iar documentația tehnico-economică este în curs de elaborare.
Obiectivele proiectului: 
- reabilitarea structurii rutiere a drumului - realizarea profilelor cu elemente geometrice care să respecte prevederile legale - asigurarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri și rigole carosabile - realizarea lucrările necesare pentru siguranța circulației (semnalizări și marcaje, parapeți, trotuare, intrări în incintele gospodăriilor particulare/instituții publice/spații comerciale, zone de refugiu pentru mijloacele de transport în comun) - reabilitarea a 3 poduri și construirea unui pod nou - amenajare parcări și stații de autobuz
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii satelor Firtănuș, Turdeni, Tărcești și Cobătești
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
58.20 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
58.20 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210,de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita 58.20 58.20 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
18 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu