Corturi pentru evenimente

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Corturi pentru evenimente
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale (subcapitolul 71.01.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Gestionarea situațiilor de urgență, administrație.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
-
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea asigurării mijloacelor materiale pentru gestionarea situațiilor de urgență, adăpostirea de urgență a persoanelor, materialelor, amenajarea punctelor de distribuire apă, alimente, amenajarea punctelor pentru acordarea de prim ajutor în cazul unor evenimente deosebite, precum și pentru organizarea diferitelor evenimente în aer liber.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Echipamente insuficiente pentru gestionarea situațiilor de urgență.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea mijloacelor și echipamentelor pentru gestionarea situațiilor de urgență, organizarea de evenimente în aer liber.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Populația afectată de evenimentele generatoare de situații de urgență. Actorii participanți la evenimentele organizate.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
38.00 mii lei
Denumirea investitiei
Corturi pentru evenimente
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu