Refacere lucrări și infrastructură apărare pa DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Refacere lucrări și infrastructură apărare pa DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lunca de Jos - Gyimesközéplok
Valea Rece - Hidegségpataka
Valea lui Antaloc - Antalokpataka
Adresa: 
DJ 127B, km 0+000-2+500, Valea Rece
Amplasament: 
DJ 127B, km 0+000-2+500, Valea Rece
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul județean DJ 127B este un drum pietruit, care are o lungime totală de 19,900 km, din care sectorul 4+000 – 16+000 este închis circulației publice. În urma ploilor abundente din perioada 7 iunie-4 iulie 2016 sectorul 0+000 – 2+500 a fost puternic avariat de apele pâraielor Iavardi și Pavaș, rezultând surpări de mal și drum, subspălare fundație apărare de mal, colmatare și subspălare podețe, un pod subspălat.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
500.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
500.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Refacere lucrări și infrastructură apărare pa DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 2673.00 500.00 0.00 0.00 2173.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu