Cofinanţare proiect "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita"

UIP SMID Harghita

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Cofinanţare proiect "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita"
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura edilitara
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Brădești - Fenyéd
Dealu - Oroszhegy
Lunca de Jos - Gyimesközéplok
Lunca de Sus - Gyimesfelsőlok
Sânmartin - Csíkszentmárton
Zetea - Zetelaka
Adresa: 
Bradesti, Dealu, Sanmartin, Zetea, Ghimes(aglomerare)
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
CJH si UAT-uri din judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
obligatie de achitare cotei parti pentru CJH ca participant in etapa II a finantarii proiectului
Deficiențe majore ale situației actuale: 
conducte si utilaje vechi, aria de acoperire a serviciilor de apa/apa uzata insuficienta in judetul Harghita
Prognoze pe termen mediu și lung: 
imbunatatirea/dezvoltarea, ridicarea nivelului/calității respectiv ariei de acoperire a serviciilor de apa/apa uzata in judetul Harghita
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Master Plan actualizat, aprobat de catre Consiliul Județean Harghita cu Hotărârea nr. 237/2014
Obiectivele proiectului: 
ridicarea nivelului/calității respectiv ariei de acoperire a serviciilor de apa/apa uzata in judetul Harghita
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
conform Master Plan actualizat, UAT-uri din judetul Harghita care sunt membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare HARGITA VIZ
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
30.41 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.41 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Cofinanţare proiect "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita" 30.41 30.41 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
36 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu