Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 ÷ 12+362, din care în anul 2015, sectorul de drum km 8+478 -12+362

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 ÷ 12+362, din care în anul 2015, sectorul de drum km 8+478 -12+362
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Adresa: 
DJ 134A, Șoimușu Mic – Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 8+478 – 12+362
Amplasament: 
DJ 134A, Șoimușu Mic – Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 8+478 – 12+362
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În anul 2014 Consiliul Județean Harghita a început lucrările la obiectivul de modernizare DJ 134A, conform proiectului nr. 11483/12019/2012 „Modernizare drum județean DJ 134A, Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc km 7+500-16+000”, elaborat de către SC Incertrans SA. Scopul modernizării este aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului judeţean, cu efectuarea în bune condiţii şi la timp a lucrărilor proiectate, cu respectarea prevederilor legale, asigurându–se astfel condiții optime de siguranță și confort în circulația auto şi care să influenţeze benefic zona, atât din punct de vedere ambiental cât şi din punct de vedere socio-economic. Lucrările aferente sectorului de drum cu lungimea de 3884 m, între km 8+478-12+362 este finanțată prin bugetul local și prin bugetul MDRAP de la bugetul de stat, aferente finanțării Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Harghita, în baza O.U.G. nr. 28/2013 cu modificările și completările ulterioare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
2 460.00 mii lei
Baza alocare: 
PNDL
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
2 460.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 ÷ 12+362, din care în anul 2015, sectorul de drum km 8+478 -12+362 2460.00 2460.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu