Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (elaborare expertiză tehnică și DALI)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (elaborare expertiză tehnică și DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lueta - Lövéte
Merești - Homoródalmás
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Datorită cantităților de apă în exces provenită din precipitații, sectorul de zid de gabioane a suferit o subspălare a fundației gabioanelor, de unde a rezultat cedarea și căderea acestora în albia pârâului Homorodul Mic.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
cădere a acostamentului drumului pe o lungime de circa 20 m
Prognoze pe termen mediu și lung: 
asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
contract de proiectare nr. 18548/23.08.2016
Obiectivele proiectului: 
refacerea zidului de gabioane și a acostamentului drumului, prin realizarea următoarelor: - consolidarea zonei prin înlocuirea gabioanelor afectate - refacerea structurii rutiere și a acostamentului existent (inclusiv impermeabilizarea acestuia) - înlocuirea parapeților metalici degradați
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii comunelor Lueta și Merești
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
24.99 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
24.99 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (elaborare expertiză tehnică și DALI) 24.99 24.99 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu