Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (elaborare expertiză tehnică și DALI)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (elaborare expertiză tehnică și DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lueta - Lövéte
Merești - Homoródalmás
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Datorită cantităților de apă în exces provenită din precipitații, sectorul de zid de gabioane a suferit o subspălare a fundației gabioanelor, de unde a rezultat cedarea și căderea acestora în albia pârâului Homorodul Mic.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
cădere a acostamentului drumului pe o lungime de circa 20 m
Prognoze pe termen mediu și lung: 
asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
contract de proiectare nr. 18548/23.08.2016
Obiectivele proiectului: 
refacerea zidului de gabioane și a acostamentului drumului, prin realizarea următoarelor: - consolidarea zonei prin înlocuirea gabioanelor afectate - refacerea structurii rutiere și a acostamentului existent (inclusiv impermeabilizarea acestuia) - înlocuirea parapeților metalici degradați
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii comunelor Lueta și Merești
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
24.99 mii lei
Denumirea investitiei
Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (elaborare expertiză tehnică și DALI)
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu