Servicii de elaborare studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității aerului la nivelul județului Harghita

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Servicii de elaborare studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității aerului la nivelul județului Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
74.02 Protecția mediului
Cheltuieli bugetare: 
...05.02. colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Mediu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Bălan - Balánbánya
Borsec - Borszék
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Toplița - Maroshévíz
Vlăhița - Szentegyháza
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Populația județului Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
- În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi a prevederilor HG nr. 257/2015 privind aprobarea metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului; - Având în vedere rezultatele obţinute în urma evaluării calităţii aerului la nivel naţional conform cărora judeţul Harghita se încadrează în regimul de gestionare II (conform Ordinului MMAP nr. 1206/2015 privind aprobarea listelor cu unităţi administrativ teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa nr. 2 a Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător), - Consiliul Judeţean Harghita trebuie să demareze procedura de elaborare a Planului de menţinere a calităţii aerului. - Planul de menținere a calității aerului se întocmeste pe baza unui studiu elaborat de către persoane fizice și juridice autorizate care dețin certificat de înscriere în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009. - Prestatorul va realiza Studiul în vederea elaborarii Planului de menținere a calității aerului în judetul Harghita și va acorda consultanță și asistență tehnică în vederea elaborării Planului de menținere a calității aerului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
județul Harghita se încadrează în regimul de gestionare II (conform Ordinului MMAP nr. 1206/2015 )
Prognoze pe termen mediu și lung: 
- asigurarea protecției efective a sănătății umane și a mediului prin realizarea și implementarea planului
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
- Legea 215/2001 – Administrației publice locale, republicată, modificată și completată; - Legea 104/2011 privind calitatea aerului; - HG nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului - Ordinul 1.206/2015 Ordinul MMAP nr. 1206/2015 - aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 – privind calitatea aerului înconjurător; - Ordinul Ministrului mediului nr. 1026/2009 privind aprobarea condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și studiului de evaluare adecvată
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Legea 104/2011 privind calitatea aerului; - HG nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului - Ordinul 1.206/2015 Ordinul MMAP nr. 1206/2015 - aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 – privind calitatea aerului înconjurător; - Ordinul Ministrului mediului nr. 1026/2009 privind aprobarea condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și studiului de evaluare adecvată
Obiectivele proiectului: 
- asigurarea protecției efective a sănătății umane și a mediului; - păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită pentru poluanții Dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), pulberi în suspensie (PM10, (PM2,5), benzen (C6H6), nichel (Ni), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd);
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
populația județului Harghita cu accent deosebit pe copii și alte grupuri sensibile
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
5.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
5.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Servicii de elaborare studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității aerului la nivelul județului Harghita 55.00 5.00 0.00 0.00 50.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu