Protejarea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita (proiectare și execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Protejarea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita (proiectare și execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Firtănuş - Firtosmartonos
Turdeni - Tordátfalva
Cobăteşti - Kobátfalva
Tărceşti - Tarcsafalva
Adresa: 
DJ 135, de la DJ 136 B, între localitățile Firtănuș, Tărcești, Cobătești, sectorul de drum km 63+100 – 74+210
Amplasament: 
DJ 135, de la DJ 136 B, între localitățile Firtănuș, Tărcești, Cobătești, sectorul de drum km 63+100 – 74+210
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul județean pe acest sector de drum variază prin îmbrăcăminte bituminoasă, cu durată de serviciu expirată, aflate într-o stare de degradare avansată; sector pietruit cu fundație din balast și sector de drum cu părți carosabile cu pavaj de piatră cubică. Conform avizului nr. 2817/2017 eliberată de către ROMGAZ SA, drumul județean 135 ce urmează să fie reabilitat este subtraversat la patru – cinci poziții (km 67+519 - 67+536, km 68+819, km 72+265 și la apropierea poziției km 72+514) de o conductă de gaze naturale, din care la ultimele două poziții conductele de gaze fiind montate în tub de protecție. Pentru implementarea proiectului, respectiv pentru executarea lucrărilor de execuție în bune condiții este necesară obținerea avizului de la SC SNGN Romgaz SA, implicit protejarea conductelor de gaz din zona drumului de proiectat.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
819.61 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
819.61 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Protejarea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita (proiectare și execuție) 819.61 819.61 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu