Modernizare drum județean DJ 136A, loc. Atia – DN 13A, km 21+900-27+960, sector km 22+90-27+960

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Modernizare drum județean DJ 136A, loc. Atia – DN 13A, km 21+900-27+960, sector km 22+90-27+960
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Corund - Korond
Atia - Atyha
Adresa: 
DJ 136A, km 22+900-27+960, de la DN 13A Corund pana la satul Atia
Amplasament: 
DJ 136A, km 22+900-27+960, de la DN 13A Corund pana la satul Atia
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Dat fiind faptul că Consiliul Județean Harghita realizează lucrările de execuție etapizat, respectiv dorește continuarea/ finalizarea modernizării acestui drum este necesară asigurarea fondurilor aferente acestui proiect.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
4 555.00 mii lei
Baza alocare: 
PNDL
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
4 555.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare drum județean DJ 136A, loc. Atia – DN 13A, km 21+900-27+960, sector km 22+90-27+960 4555.00 4555.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu