Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Firtănuş - Firtosmartonos
Turdeni - Tordátfalva
Cobăteşti - Kobátfalva
Tărceşti - Tarcsafalva
Adresa: 
Drumul județean DJ 135, sectorul km 63+100 – 74+210 (DJ 136B – Firtănuș – Turdeni – Tărcești – Cobătești - DN 13C)
Amplasament: 
Drumul județean DJ 135, sectorul km 63+100 – 74+210 (DJ 136B – Firtănuș – Turdeni – Tărcești – Cobătești - DN 13C)
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În județul Harghita drumul județean DJ 135 are o lungime totală de 28,81 km, din care sectorul 63+100 – 74+210 este drum parțial pietruit, parțial asfaltat, în stare mediocră pe tronsonul 63+100 – 65+500 și în stare rea pe tronsonul 65+500 – 74+210. În mare majoritate șanțurile sunt colmatate, înfundate sau deteriorate, iar starea tehnică a celor 12 podețe situate pe acest sector de drum este necorespunzătoare. Din cele 4 poduri situate pe acest sector de drum 3 sunt în stare nesatisfăcătoare și un pod este în stare critică
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
18 708.67 mii lei
Baza alocare: 
HCJ
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
18 708.67 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita 19833.89 18708.67 0.00 0.00 1125.22
Durata
Durata estimată (luni): 
18 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu