Modernizare sistem rutier pe DJ123E, Miercurea Ciuc – Păuleni - DN12A, Km 2+200-7+500, județul Harghita” (actualizare proiect)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Modernizare sistem rutier pe DJ123E, Miercurea Ciuc – Păuleni - DN12A, Km 2+200-7+500, județul Harghita” (actualizare proiect)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva
Delniţa - Csíkdelne
Şoimeni - Csíkcsomortán
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul județean DJ 123E are o lungime totală de 7,50 km, din care sectorul 2+200 – 7+500 este drum parțial pietruit, parțial asfaltat. Lățimea părții carosabile este variabilă, cu acostamente neevidențiate, și nu există șanțuri amenajate, sau acolo unde există, sunt colmatate sau erodate.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Pe tronsoanele pietruite degradările constau în principal în gropi, denivelări sau făgașe, iar pe tronsoanele cu îmbrăcăminte asfaltică sistemul rutier este degradat, având fisuri, crăpături, faianțări, făgașe longitudinale și gropi. Podețele existente pe acest sector de drum sunt în mare parte colmatate, cu timpane distruse sau inexistente.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract de servicii nr. 24728/2016
Obiectivele proiectului: 
- aducerea structurii rutiere la parametri tehnici corespunzători categoriei drumului - realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să respecte prevederile legale - asigurarea scurgerii apelor pluviale și a acceselor la proprietăți - realizarea semnalizării rutiere verticale și orizontale - montarea parapeților de protecție
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii comunei Păuleni-Ciuc și a satelor Șoimeni și Delnița.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
23.57 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
23.57 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare sistem rutier pe DJ123E, Miercurea Ciuc – Păuleni - DN12A, Km 2+200-7+500, județul Harghita” (actualizare proiect) 23.57 23.57 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu