Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, la Km 70+050-70+150” (proiectare și execuție )

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, la Km 70+050-70+150” (proiectare și execuție )
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Feliceni - Felsőboldogfalva
Amplasament: 
DJ131, km 70+050 - 70+150
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
. În urma inundațiilor din anul 2016, terasamentul sectorului dintre km 70+050 – 70+150 a cedat. Declanșarea alunecării de teren s-a produs sub acțiunea cumulativă a următorilor factori principali: - traseul pârâului este tangent la sectorul de drum, unde stratificația are în componență un procent ridicat de nisip - fenomenul de îngheț-dezgheț a apei infiltrate pe suprafața taluzului și creșterea greutății versantului ca urmare a îmbibării acestuia cu apele meteorice infiltrate - traficul din zonă
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Baza alocare: 
HCJ
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
980.13 mii lei
Denumirea investitiei
Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, la Km 70+050-70+150” (proiectare și execuție )
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu