Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, la Km 70+050-70+150” (proiectare și execuție )

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, la Km 70+050-70+150” (proiectare și execuție )
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Feliceni - Felsőboldogfalva
Amplasament: 
DJ131, km 70+050 - 70+150
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
. În urma inundațiilor din anul 2016, terasamentul sectorului dintre km 70+050 – 70+150 a cedat. Declanșarea alunecării de teren s-a produs sub acțiunea cumulativă a următorilor factori principali: - traseul pârâului este tangent la sectorul de drum, unde stratificația are în componență un procent ridicat de nisip - fenomenul de îngheț-dezgheț a apei infiltrate pe suprafața taluzului și creșterea greutății versantului ca urmare a îmbibării acestuia cu apele meteorice infiltrate - traficul din zonă
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
980.13 mii lei
Baza alocare: 
HCJ
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
980.13 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, la Km 70+050-70+150” (proiectare și execuție ) 980.13 980.13 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu