Reparații capitale la împrejmuire la Centrul de Plasament Ocland

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Reparații capitale la împrejmuire la Centrul de Plasament Ocland
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...06 asistență socială pentru familie și copii
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Protecția copilului
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ocland - Oklánd
Adresa: 
Centrul de Plasament Ocland, str. Principală, nr. 222
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
DGASPC Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Imobilul și curtea în care se află Centrul de plasament Ocland au, la limita proprietății, o împrejmuire din cherestea, cu o lungime de 40 ml, realizată în anul 2003. Pe parcursul timpului stâlpii s-au degradat, cheresteaua este putrezită și spartă, iar porțile (o poartă pietonală și 2 porți pentru vehicule) sunt nefuncționale de cele mai multe ori și, cu toate intervențiile de mici reparații, reprezintă un real pericol pentru beneficiarii și personalul centrului, astfel că se impune înlocuirea în totalitate a împrejmuirii și a porților de acces
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Imobilul și curtea în care se află Centrul de plasament Ocland au, la limita proprietății, o împrejmuire din cherestea, cu o lungime de 40 ml, realizată în anul 2003. Pe parcursul timpului stâlpii s-au degradat, cheresteaua este putrezită și spartă, iar porțile (o poartă pietonală și 2 porți pentru vehicule) sunt nefuncționale de cele mai multe ori și, cu toate intervențiile de mici reparații, reprezintă un real pericol pentru beneficiarii și personalul centrului, astfel că se impune înlocuirea în totalitate a împrejmuirii și a porților de acces
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Reabilitarea împrejmuirii
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Beneficiarii DGASPC Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
20.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
20.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reparații capitale la împrejmuire la Centrul de Plasament Ocland 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu