Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, km 70+050 – 70+150 (elaborare DALI)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, km 70+050 – 70+150 (elaborare DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Feliceni - Felsőboldogfalva
Arvăţeni - Árvátfalva
Văleni - Patakfalva
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
. În urma inundațiilor din anul 2016, terasamentul sectorului dintre km 70+050 – 70+150 a cedat. Declanșarea alunecării de teren s-a produs sub acțiunea cumulativă a următorilor factori principali: - traseul pârâului este tangent la sectorul de drum, unde stratificația are în componență un procent ridicat de nisip - fenomenul de îngheț-dezgheț a apei infiltrate pe suprafața taluzului și creșterea greutății versantului ca urmare a îmbibării acestuia cu apele meteorice infiltrate - traficul din zonă
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Terasamentul sectorului dintre km 70+050 – 70+150 este cedat.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
contractul de proiectare nr. 24038/04.11.2016
Obiectivele proiectului: 
consolidarea zonei și înlăturarea factorilor care au condus la declanșarea fenomenului de alunecare, prin realizarea următoarelor: - acostament impermeabilizat și șanț din beton - asigurarea stabilității tronsonului de drum prin realizarea unei structuri de sprijin sub formă de zid de sprijin din beton armat - realizarea unui sistem de drenaj în spatele zidului de sprijin - profilarea terenului în aval și a zonelor adiacente alunecării - amenajarea malurilor pârâului cu structuri de protecție din gabioane - refacerea structurii rutiere
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii comunelor Feliceni și Mărtiniș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
19.90 mii lei
Denumirea investitiei
Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, km 70+050 – 70+150 (elaborare DALI)
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu