Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, km 70+050 – 70+150 (elaborare DALI)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, km 70+050 – 70+150 (elaborare DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Feliceni - Felsőboldogfalva
Arvăţeni - Árvátfalva
Văleni - Patakfalva
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
. În urma inundațiilor din anul 2016, terasamentul sectorului dintre km 70+050 – 70+150 a cedat. Declanșarea alunecării de teren s-a produs sub acțiunea cumulativă a următorilor factori principali: - traseul pârâului este tangent la sectorul de drum, unde stratificația are în componență un procent ridicat de nisip - fenomenul de îngheț-dezgheț a apei infiltrate pe suprafața taluzului și creșterea greutății versantului ca urmare a îmbibării acestuia cu apele meteorice infiltrate - traficul din zonă
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Terasamentul sectorului dintre km 70+050 – 70+150 este cedat.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
contractul de proiectare nr. 24038/04.11.2016
Obiectivele proiectului: 
consolidarea zonei și înlăturarea factorilor care au condus la declanșarea fenomenului de alunecare, prin realizarea următoarelor: - acostament impermeabilizat și șanț din beton - asigurarea stabilității tronsonului de drum prin realizarea unei structuri de sprijin sub formă de zid de sprijin din beton armat - realizarea unui sistem de drenaj în spatele zidului de sprijin - profilarea terenului în aval și a zonelor adiacente alunecării - amenajarea malurilor pârâului cu structuri de protecție din gabioane - refacerea structurii rutiere
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii comunelor Feliceni și Mărtiniș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
19.90 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
19.90 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, km 70+050 – 70+150 (elaborare DALI) 19.90 19.90 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu