Achizitionarea, furnizarea si instalarea unui ascensor pentru maximum 10 persoane in Palatul Administrativ al judeţului Harghita

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Achizitionarea, furnizarea si instalarea unui ascensor pentru maximum 10 persoane in Palatul Administrativ al judeţului Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Palatul Administrativ al Consiliului Județean Harghita , Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Clădirea Consiliului Judeţean Harghita, amplasată în zona centrală a municipiului Miercurea-Ciuc, este o construcţie realizată din cadre de beton armat şi zidărie portantă. Imobilul a fost construit în anii 1982-1984. Din punct de vedere funcţional construcţia se desfăşoară pe 6 nivele (S+P+4 etaje). Accesul între nivele este realizat prin 4 case de scări şi 3 ascensoare de personal. Pe parcursul a 25 ani de funcţionare în clădire a funcţionat autorizat doar 3 ascensoare. În partea sud – vestică a imobilului nu s-a pus in functiune ascensor în parcursul anilor de funcționare cu toate că există puțul liftului. În ultimii ani fluxul și gradul de utilizare , acestei părți a clădirii s-a mărit accentual este necesar punerea in functiune a ascensorului de 10 persoane care poate să deservească această parte a imobilului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Având în vedere faptul că clădirea Palatul Administrativ a fost proiectată cu 4 ascensoare de persoane, iar actual sunt puse în funcțiune numai trei ascensoare, astfel posibilitatea defectării lor este foarte ridicată, fiind suprasolicitate la utilizare, cu costul de menteneanță însemnate. (Numărul de intervenții mai numeroase din cauza defecțiunilor apărute.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
DOCUMENTE ŞI POZE
Documente: 
AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon fundamentare ascensor lucrare.doc45.5 KB
Obiectivele proiectului: 
Având in vedere de costurile de mentenanţă crescătoare din an in an ale celor trei ascensoare aflate in funcţiune, precum si creşterea numărul de persoane care frecventează Palatul de administraţie, se justifica din plin montarea al patrulea ascensor. Partea sudica a clădirii este dotat actual cu un singur ascensor care nu face fata necesităţilor noastre întrucât la etajul 4 al clădirii se află birourile direcţiei generale administraţie, care deservesc cu materiale si consumabile celelalte direcţii ale Consiliului Judeţean Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Asigurarea unui acces mai eficient atât pentru personalul Consiliului Judeţean, precum si pentru terţi
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
100.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
100.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achizitionarea, furnizarea si instalarea unui ascensor pentru maximum 10 persoane in Palatul Administrativ al judeţului Harghita 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu