Lucrările de amenajarea parcării și a zonei verzi din jurul Policlinicii Miercurea Ciuc

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Lucrările de amenajarea parcării și a zonei verzi din jurul Policlinicii Miercurea Ciuc
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Domeniul social
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Jurul Policlinicii din Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Conform art 18 alin 1 lit c) din contractul de servicii, suma aferentă procentului 25% rămasă din valoarea contractului ”se va achita dacă în termen de 3 ani de la data aprobării proiectului tehnic și a detaliilor de execuție realizate în baza prezentului contract nu s-a încheiat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.”
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Firma a elaborat Studiu de fezabilitate, Proiectul tehnic și detaliile de execuție, respectiv Documentația de atribuire conform contract. Pentru serviciile prestate achizitorul a onorat facturile respective și a fost plătit 75% din contravaloarea contractului. Între timp s-a decis proiectarea unei noi locuințe de serviciu tot pe acest amplasament. Iar Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanismul din cadrul Municipiului Miercurea Ciuc a acordat aviz nefavorabil documentației depuse.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-------------
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
În data de 01.08.2012 a fost semnat contractul cu nr. 15324 între Consiliul Județean Harghita și SC Via Pro It Consulting SRL pentru prestarea serviciilor de proiectare.
Obiectivele proiectului: 
----------------
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
----------------
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
5.95 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
5.95 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrările de amenajarea parcării și a zonei verzi din jurul Policlinicii Miercurea Ciuc 5.95 5.95 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
0 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu