Asistență proiectare la “Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu”

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Asistență proiectare la “Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu”
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciceu - Csíkcsicsó
Ciba - Csiba
Adresa: 
Între localitățile Ciba - Ciceu pe DJ123F,km 3+920
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Locuitorii din comunele Ciba, Ciceu și din municipiul Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pe parcursul executării lucrărilor aferente investiției pot apărea situații neprevăzute care necesită intervenția proiectantului lucrărilor, prin urmare contractul proiectantului include și asigurarea asistenței tehnice pe toată durata de execuție a lucrărilor. Având în vedere faptul că pe parcursul acestui an lucrările aferente investiției vor fi terminate, este necesar achitarea asistenței tehnice în termen de 14 zile de la încheierea procesului verbal la terminarea lucrarilor.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Din punct de vedere al asistenței tehnice din partea proiectantului nu sunt deficiențe.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
mărirea siguranței de circulație, fluidizarea traficului din zonă
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Deficiențe majore ale situației actuale: Din punct de vedere al asistenței tehnice din partea proiectantului nu sunt deficiențe. Necesitatea investiției: Pe parcursul executării lucrărilor aferente investiției pot apărea situații neprevăzute care necesită intervenția proiectantului lucrărilor, prin urmare contractul proiectantului include și asigurarea asistenței tehnice pe toată durata de execuție a lucrărilor. Având în vedere faptul că pe parcursul acestui an lucrările aferente investiției vor fi terminate, este necesar achitarea asistenței tehnice în termen de 14 zile de la încheierea procesului verbal la terminarea lucrarilor.
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Hot. nr.58/2014 a C.J.Harghita; Autorizația deconstruire nr.55/21.09.2015 Contract de proiectare nr.25520/2013
Obiectivele proiectului: 
Podul nou construit va contribuila mărirea fluidității circulației, va sporii siguranța circulației.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din comunele Ciba și Ciceu respectiv riveranii care trec prin această zonă.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
2.75 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
2.75 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Asistență proiectare la “Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu” 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu