Achiziția a două buc. automate cafea profesional

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Achiziția a două buc. automate cafea profesional
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Organizarea evenimentelor de protocol.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
P-ța Libertății nr. 5
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Participanții la diferitele evenimente organizate de Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consiliul Judeţean Harghita organizează multe evenimente (ședințe, consultări publice, etc.) la care participă multe persoane. Servirea cu cafea a participanților la aceste evenimente, preparată cu espresoare de cafea de capacitate mică existente este anevoioasă și greoaie. Pentru îmbunătățirea acestui serviciu și o servire mai eficientă este nevoie de achiziția a două buc. automate cafea profesional de capacitate mare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Servirea cu cafea a participanților la evenimentele organizate de Consiliul Judeţean Harghita, preparată cu espresoare de cafea de capacitate mică existente este anevoioasă și greoaie
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Îmbunătățirea și ușurarea activității angajaților care se ocupă cu organizarea evenimentelor.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Participanții la diferitele evenimente organizate de Consiliul Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
8.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
8.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziția a două buc. automate cafea profesional 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu