Sistem de conferință și votare

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Sistem de conferință și votare
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru asigurarea echipamentelor pentru derularea ședințelor Consiliului Județean Harghita
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sistemul complet de votare și conferință MikroVoks existent, utilizat pentru derularea ședințelor Consiliului Județean Harghita a fost pus în funcțiune în anul 2000, fiind exploatat cu mult peste perioada de amortizare. Acesta este învechit și depășit, elementele componente sunt parțial deteriorate, motiv pentru care sistemul nu mai asigură siguranță în exploatare și nu mai face față cerințelor actuale. Tot în anul 2000 a fost pus în funcțiune și sistemul de sonorizare care de asemenea nu mai asigură nici siguranță în exploatare, nici sunet de calitate necesară pentru o sală unde se desfășoară ședințele și majoritatea evenimentelor Consiliului Județean Harghita.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea suportului tehnic necesar pentru derularea ședințelor Consiliului Județean Harghita, precum și pentru organizarea diferitelor evenimente.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Consiliul Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
42.26 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.26 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Sistem de conferință și votare 42.26 42.26 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu