Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071 (inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea a lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071 (inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea a lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lunca de Jos - Gyimesközéplok
Valea Rece - Hidegségpataka
Valea lui Antaloc - Antalokpataka
Puntea Lupului - Farkaspalló
Poiana Fagului - Bükkhavaspataka
Baraţcoş - Barackospatak
Adresa: 
nu este cazul
Amplasament: 
DJ 127A, sectorul de drum km 40+585-59+071 de la limita județ Neamț trece prin Puntea Lupului - Poiana Fagului - Valea Rece - Barațcoș - Lunca de Jos, până la intersecția cu DN 12A
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În urma ploilor abundente din perioada iunie – august 2016 sectorul de drum km 40+585-59+071, în profil mixt rambleu-debleu, a fost avariat puternic de apele pâraielor Poiana Fagului, Barațcoș, Valea Rece, rezultând alunecări de teren, cedări de mal, poduri și podețe avariate și distruse, afuieri fundații poduri, ziduri de sprijin, maluri, modificarea traseului albiei și a talvegului, coborârea cotei talvegului cu aproximativ 1 m, dislocări importante a corpului fundației drumului, etc…
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
17 432.20 mii lei
Baza alocare: 
Inundatii
Sursa de finanțare: 
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
17 432.20 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071 (inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea a lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016) 19780.00 17432.20 0.00 0.00 2347.80
Durata
Durata estimată (luni): 
18 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu