Reabilitare DJ 134, limita județului Mureș – Uilac – limita județului Mureș, km 18+400 -21+240 și km 22+640 – 24+550” (elaborare DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitare DJ 134, limita județului Mureș – Uilac – limita județului Mureș, km 18+400 -21+240 și km 22+640 – 24+550” (elaborare DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Uilac - Újlak
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În județul Harghita drumul județean DJ 134 are o lungime totală de 4,75 km. Începe în județul Harghita de la km 18+400, dar iese înapoi în județul Mureș la km 21+240, și intră iar în județul Harghita la km 22+640 pentru ca apoi să iasă definitiv din județul Harghita la km 24+550. În Monitorul Oficial acest drum figurează ca fiind în județul Harghita pe sectorul 18+400 – 26+550. Aceste sectoare de drum sunt drumuri pietruite.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Îngreunarea circulației locuitorilor din satul Uilac către DN 13C, precum și creșterea exponențială a costurilor de întreținere a drumului.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drumul reabilitat va spori siguranța circulației și va asigura legătura satului Uilac cu DN 13C.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
Aducerea drumului la nivelul tehnic prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Drumul județean DJ134, prin sectoarele km 18+400 – 21+240 și km 22+640 -24+550 situate în județul Harghita, asigură unicul acces al cetățenilor din localitatea Uilac spre DN 13C.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
73.70 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare DJ 134, limita județului Mureș – Uilac – limita județului Mureș, km 18+400 -21+240 și km 22+640 – 24+550” (elaborare DALI+PT)
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu