Reabilitare DJ 134, limita județului Mureș – Uilac – limita județului Mureș, km 18+400 -21+240 și km 22+640 – 24+550” (elaborare DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitare DJ 134, limita județului Mureș – Uilac – limita județului Mureș, km 18+400 -21+240 și km 22+640 – 24+550” (elaborare DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Uilac - Újlak
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În județul Harghita drumul județean DJ 134 are o lungime totală de 4,75 km. Începe în județul Harghita de la km 18+400, dar iese înapoi în județul Mureș la km 21+240, și intră iar în județul Harghita la km 22+640 pentru ca apoi să iasă definitiv din județul Harghita la km 24+550. În Monitorul Oficial acest drum figurează ca fiind în județul Harghita pe sectorul 18+400 – 26+550. Aceste sectoare de drum sunt drumuri pietruite.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Îngreunarea circulației locuitorilor din satul Uilac către DN 13C, precum și creșterea exponențială a costurilor de întreținere a drumului.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drumul reabilitat va spori siguranța circulației și va asigura legătura satului Uilac cu DN 13C.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
Aducerea drumului la nivelul tehnic prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Drumul județean DJ134, prin sectoarele km 18+400 – 21+240 și km 22+640 -24+550 situate în județul Harghita, asigură unicul acces al cetățenilor din localitatea Uilac spre DN 13C.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
73.70 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
73.70 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 134, limita județului Mureș – Uilac – limita județului Mureș, km 18+400 -21+240 și km 22+640 – 24+550” (elaborare DALI+PT) 73.70 73.70 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu