Refacere DJ 134A, km 55+300-55+800 (DJ 134C, km 19+753-20+253)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Refacere DJ 134A, km 55+300-55+800 (DJ 134C, km 19+753-20+253)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Dealu - Oroszhegy
Tibod - Tíbód
Adresa: 
DJ 134C, km km 19+753-20+253
Amplasament: 
DJ 134C, km km 19+753-20+253
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În urma inundațiilor din iunie 2014 sectorul de drum pe DJ 134C, de la km 19+753-20+253, având în acea zonă profil mixt rambleu-debleu, a fost afectat puternic de scurgerile de apa freatică, rezultând o alunecare de teren pe o lungime de 500 m, cedarea suprastructurii bituminate și băltirea apei în șanțuri. Pentru refacerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categoria drumului județean este necesară proiectarea și execuția în regim de urgență a lucrărilor de apărare și consolidare a drumului. Ca urmare este necesară efectuarea în bune condiţii a serviciilor de proiectare și totodată a lucrărilor contractate, care să conducă la prevenirea degradării zonei afectate și de restabilirea siguranței circulație, atât prin refacerea sectorului de drum afectat dar și prin eliminarea cauzelor ce au provocat aceste degradări.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
282.00 mii lei
Baza alocare: 
Inundatii
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
282.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Refacere DJ 134A, km 55+300-55+800 (DJ 134C, km 19+753-20+253) 282.00 282.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu