Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Nota de fundamentare CJH / Beruházási adatlapok HMT - 2017

Nr crt Denumirea Denumirea Entitatii
201 Construire locuințe de serviciu pentru medici Direcția Generală Tehnică
202 Pod pe DJ 153D km 11+795 Subcetate, comuna Subcetate, județul Harghita, (proiectare) Direcția Generală Tehnică
203 „Modernizare drum județean DJ 123D, Sâncrăieni – Sântimbru Băi, km 4+200-16+200” din care sectorul de drum km 10+000 -13+850 în Lista obiective Direcția Generală Tehnică
204 Aparat de încălzire fluide- Bloc Operator Spitalul Judeţean de Urgenţă
205 Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
206 Imprimantă Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Harghita
207 Centrifugă Spitalul Judeţean de Urgenţă
208 Proiectare DJ 134A, Șoimoșu Mic-Cristuru Seciuesc (25% PT, conform contract și asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
209 Unitate dentară Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
210 Microscop pentru histologie Spitalul Judeţean de Urgenţă
211 Studiu privind posibilitățile de creștere a eficienței energetice a clădirii Școlii Populare de Artă și Meserii a Județului Harghita Școala Populară de Artă
212 Proiectare Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Păuleni Ciuc(25% PT, conform contract) Direcția Generală Tehnică
213 Software Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
214 Autoutilitară- program Rabla Spitalul Judeţean de Urgenţă
215 Lampă de consultație Spitalul Judeţean de Urgenţă
216 Aport la Capitalul social al Filialei Asociației Microregionale ”Pogány havas" Direcţia Generală Economică
217 „Modernizare drum județean DJ 123D, Sâncraieni – Sântimbru Băi, km 4+200 -16+200” în Lista obiectivelor -Asistenta Direcția Generală Tehnică
218 Sistem de supraveghere video pe drumurile județene Direcția Generală Patrimoniu
219 Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc , Piața Libertății, nr.5, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita Direcția Generală Tehnică
220 Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-59+300 (elaborare DALI + PT) Direcția Generală Tehnică
221 Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
222 Modernizarea sistem rutier pe DJ 131A, Comănești-Mărtiniș, km 10+15-16+775 Direcția Generală Tehnică