„Modernizare drum județean DJ 123D, Sâncraieni – Sântimbru Băi, km 4+200 -16+200” în Lista obiectivelor -Asistenta

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
„Modernizare drum județean DJ 123D, Sâncraieni – Sântimbru Băi, km 4+200 -16+200” în Lista obiectivelor -Asistenta
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Sântimbru-Băi - Büdösfürdő
Adresa: 
DJ 123D, Sâncrăieni-Sântimbru Băi, sectorul de drum km 4+200-16+200
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pe parcursul executării lucrărilor aferente investiției pot apărea situații neprevăzute care necesită intervenția proiectantului lucrărilor, prin urmare contractul proiectantului include și asigurarea asistenței tehnice pe toată durata de execuție a lucrărilor. Având în vedere faptul că pe parcursul acestui an lucrările aferente investiției vor fi terminate, este necesar achitarea asistenței tehnice în termen de 14 zile de la încheierea procesului verbal la terminarea lucrarilor..
Deficiențe majore ale situației actuale: 
nu este cazul
Prognoze pe termen mediu și lung: 
finalizarea modernizării acestui drum
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
AC nr. 66/13.08.2014 Contract de execuție nr. 15/25725/24.11.2016, Act. ad. nr.1/2375/03.02.2017
Obiectivele proiectului: 
Executarea lucrărilor de modernizare în mod eficient, respectiv finalizarea proiectului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din localitățile Sâncrăieni, Sântimbru Băi. Sântimbru Băi - stațiune climaterică, zonă turistică de interes local.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
7.63 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
7.63 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
„Modernizare drum județean DJ 123D, Sâncraieni – Sântimbru Băi, km 4+200 -16+200” în Lista obiectivelor -Asistenta 7.63 7.63 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
0 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu