Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Eghersec - Egerszék
Ghiurche - Gyürke
Adresa: 
DJ 123, sectorul km 7+000 - 21+500
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În zonă nu există alte drumuri, prin urmare reabilitarea drumului județean DJ 123 are o importanță vitală.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Drumul județean DJ 123 are o lungime totală de 41 km, din care pe sectorul 0+000 – 8+500 drumul este asfaltat, dar în acest an porțiunea 7+000 – 8+500 a fost afectată de inundații. În anul 2011 Consiliul Județean Harghita a încheiat un contract de proiectare – execuție, și în Etapa I au fost efectuate lucrările de pietruire pe sectorul 15+200 – 21+500, urmând ca în Etapa II drumul să fie asfaltat pe sectorul 8+500 – 21+500. Totodată, pentru siguranța circulației este necesară și reabilitarea și/sau reconstrucția lucrărilor de artă pe acest sector de drum.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reabilitarea drumului va permite dezvoltarea socio–economică a localităților de a lungul drumului județean DJ 123.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Hotărârea Guvernului nr. 752/2016
Obiectivele proiectului: 
- asfaltarea drumului pe sectorul 8+500 – 21+500 - reabilitarea și/sau reconstrucția lucrărilor de artă pe acest sector - refacerea drumului la km 7+900-7+940, afectat de inundații
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din satele Ghiurce, Cinod și Eghersec.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
250.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
250.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 24000.00 250.00 0.00 0.00 23750.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu