Pod pe DJ 153D km 11+795 Subcetate, comuna Subcetate, județul Harghita, (proiectare)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Pod pe DJ 153D km 11+795 Subcetate, comuna Subcetate, județul Harghita, (proiectare)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Subcetate - Gyergyóvárhegy
Adresa: 
DJ 153D, km 11+795, intrare in Subcetate
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Judetean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Podul în alcătuirea actuală nu respectă condițiile de siguranță și confort a circulației rutiere și pietonale, podul nu corespunde cu norma tehnică în vigoare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Vechimea podului nu este cunoscută și este într-o stare de degradare constructivă și funcționare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Imbunătățirea capacitatii portante și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de pod și implicit la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a circulației.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
contract nr. 24/30082/15.12.2015, expertiza tehnica
Obiectivele proiectului: 
Scopul acestui contract este de a îmbunătății capacitatea portantă și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de pod și implicit la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a circulației
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonele de împrejur, mai ales din Subcetate, Hodoșa, Sărmaș.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
30.50 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.50 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Pod pe DJ 153D km 11+795 Subcetate, comuna Subcetate, județul Harghita, (proiectare) 30.50 30.50 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu