Pod pe DJ 153D km 11+795 Subcetate, comuna Subcetate, județul Harghita, (proiectare)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Pod pe DJ 153D km 11+795 Subcetate, comuna Subcetate, județul Harghita, (proiectare)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Subcetate - Gyergyóvárhegy
Adresa: 
DJ 153D, km 11+795, intrare in Subcetate
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Judetean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Podul în alcătuirea actuală nu respectă condițiile de siguranță și confort a circulației rutiere și pietonale, podul nu corespunde cu norma tehnică în vigoare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Vechimea podului nu este cunoscută și este într-o stare de degradare constructivă și funcționare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Imbunătățirea capacitatii portante și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de pod și implicit la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a circulației.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
contract nr. 24/30082/15.12.2015, expertiza tehnica
Obiectivele proiectului: 
Scopul acestui contract este de a îmbunătății capacitatea portantă și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de pod și implicit la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a circulației
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonele de împrejur, mai ales din Subcetate, Hodoșa, Sărmaș.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.50 mii lei
Denumirea investitiei
Pod pe DJ 153D km 11+795 Subcetate, comuna Subcetate, județul Harghita, (proiectare)
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu