Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-59+300 (elaborare DALI + PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-59+300 (elaborare DALI + PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Adresa: 
DJ 135, sectorul km 45+400 - 59+300
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În zonă nu există alte drumuri, prin urmare reabilitarea drumului județean DJ 135 pe acest sector are o importanță vitală.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În județul Harghita drumul județean DJ 135 are o lungime totală de 28,81 km, din care sectorul 45+400 – 59+300 este drum pietruit, în prezent închis circulației publice, iar pentru locuitorii satului Șiclod și Cușmed, precum și a comunei Atid, acest sector de drum prezintă singura legătură cu DN 13A (spre județul Mureș) și DJ 136A.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reabilitarea acestui sector va permite menținerea stării de viabilitate a drumului, economisirea timpului și a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunătățirea condițiilor de circulație, a fluenței traficului, dezvoltarea socio–economică a localităților de a lungul drumului județean DJ 135.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Nu este cazul.
Obiectivele proiectului: 
- realizarea unui sistem rutier elastic pe sectorul 45+400 – 59+300 (limita județului Mureș – Șiclod – Cușmed – Atid – DJ 136A) - reabilitarea și/sau reconstrucția lucrărilor de artă pe acest sector
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii comunei Atid.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
195.18 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
195.18 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-59+300 (elaborare DALI + PT) 195.18 195.18 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu