Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-59+300 (elaborare DALI + PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-59+300 (elaborare DALI + PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Adresa: 
DJ 135, sectorul km 45+400 - 59+300
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În zonă nu există alte drumuri, prin urmare reabilitarea drumului județean DJ 135 pe acest sector are o importanță vitală.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În județul Harghita drumul județean DJ 135 are o lungime totală de 28,81 km, din care sectorul 45+400 – 59+300 este drum pietruit, în prezent închis circulației publice, iar pentru locuitorii satului Șiclod și Cușmed, precum și a comunei Atid, acest sector de drum prezintă singura legătură cu DN 13A (spre județul Mureș) și DJ 136A.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reabilitarea acestui sector va permite menținerea stării de viabilitate a drumului, economisirea timpului și a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunătățirea condițiilor de circulație, a fluenței traficului, dezvoltarea socio–economică a localităților de a lungul drumului județean DJ 135.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Nu este cazul.
Obiectivele proiectului: 
- realizarea unui sistem rutier elastic pe sectorul 45+400 – 59+300 (limita județului Mureș – Șiclod – Cușmed – Atid – DJ 136A) - reabilitarea și/sau reconstrucția lucrărilor de artă pe acest sector
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii comunei Atid.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
195.18 mii lei
Denumirea investitiei
Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-59+300 (elaborare DALI + PT)
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu