Construire locuințe de serviciu pentru medici

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Construire locuințe de serviciu pentru medici
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Denes Laszlo FN
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, Str. Dr. Denes Laszlo FN
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Judetean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În judeţul Harghita deficitul de cadre medicale, dar în special de medici specialişti atinge proporţii îngrijitoare. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc nu a avut posibilitate să ofere tinerilor specialişti locuinţe de serviciu care ar constitui un motiv suplimentar pentru ocuparea postului.Pentru rezolvarea acestei situaţii Consiliul Judeţean Harghita în perioada 2010 - 2013 a construit 12 locuinţe de serviciu în apropierea clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.În perioada 2016-2017 Consiliul Judeţean Harghita a decis să mai construiască încă 4 apartamente pe lângă cele existente.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
DOCUMENTE ŞI POZE
Poze: 
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
580.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
580.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Construire locuințe de serviciu pentru medici 1130.00 580.00 0.00 0.00 550.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu