Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B, km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B, km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Valea Rece - Hidegségpataka
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul județean DJ 127B este un drum pietruit, care are o lungime totală de 19,900 km, din care sectorul 4+000 – 16+000 este închis circulației publice. În urma ploilor abundente din perioada 7 iunie-4 iulie 2016 sectorul 0+000 – 2+500 a fost puternic avariat de apele pâraielor Iavardi și Pavaș, rezultând surpări de mal și drum, subspălare fundație apărare de mal, colmatare și subspălare podețe, un pod subspălat
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Degradările au tendințe de extindere și fără executarea unor lucrări de refacere, reparație și reconstrucție, după caz, ar putea conduce la periclitarea siguranței circulației și a confortului participanților la trafic.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Refacerea acestui sector de drum, împreună cu reparația, reconstrucția, și refacerea, după caz, a lucrărilor de artă afectate de inundații, va permite menținerea stării de viabilitate a drumului, îmbunătățirea condițiilor de siguranță a circulației și asigurarea caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulației publice.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Hotărârea Guvernului nr. 752/2016
Obiectivele proiectului: 
Refacerea drumului și reparația, reconstrucția și/sau refacerea, după caz, a lucrărilor de artă de pe acest sector de drum
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Drumul județean DJ 127B asigură unicul acces al cetățenilor din localitatea Valea Rece către orașul Bălan.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
35.11 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
proiectare: Credit bugetar - execuție: Credit bugetar și Fond de rezervă pentru înlăturarea efectelor calamităților
Suma aprobată pt anul în curs: 
35.11 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B, km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) 35.11 35.11 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu