Terminare obiectivului: “Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu”

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Terminare obiectivului: “Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu”
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciceu - Csíkcsicsó
Ciba - Csiba
Adresa: 
pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu
Amplasament: 
pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Locuitorii comunelor Ciba, Ciceu , riveranii din această zonă.
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consiliul Județean Harghita dorește continuarea / finalizarea lucrărilor la acest pod - lucrările au fost terminate în proporție de 75 % , lucrările trebuie terminate 100% în acest an .
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
459.25 mii lei
Baza alocare: 
PNDL
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
459.25 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Terminare obiectivului: “Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu” 459.25 459.25 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu