Reabilitare DJ 133 între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000-16+236 (elaborare DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitare DJ 133 între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000-16+236 (elaborare DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Dîrjiu - Székelyderzs
Ulieș - Kányád
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În județul Harghita drumul județean DJ 133 are o lungime totală de 26,866 km (sectorul km 15+000 – 41+866), din care sectorul între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, (km 15+000-16+236) este un drum de pământ.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Îngreunarea circulației locuitorilor din comunele Dârjiu și Ulieș spre drumul european E60 și municipiile Sighișoara și Brașov, precum și creșterea exponențială a costurilor de întreținere a drumului.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Sectorul de drum reabilitat va spori siguranța circulației și va asigura legătura comunelor Dârjiu și Ulieș cu drumul european E60 spre municipiile Sighișoara și Brașov.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
Aducerea drumului la nivelul tehnic prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Drumul județean DJ133, prin sectorul km 15+000 - 16+236, asigură unicul acces al cetățenilor din comunele Dârjiu și Ulieș spre municipiile Sighișoara și Brașov
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
24.36 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
24.36 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 133 între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000-16+236 (elaborare DALI+PT) 24.36 24.36 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu