Executarea lucrărilor aferente investiției ” Racordarea rețelei interioare de apă potabilă și de stingere a incendiilor (inclusiv instalații cu hidranți exteriori de incendiu) la rețeaua de distribuție a apei potabile la Centrul inovativ de dezvoltare eco

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Executarea lucrărilor aferente investiției ” Racordarea rețelei interioare de apă potabilă și de stingere a incendiilor (inclusiv instalații cu hidranți exteriori de incendiu) la rețeaua de distribuție a apei potabile la Centrul inovativ de dezvoltare eco
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Adresa: 
Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. II Rákóczi Ferenc nr.84, județul Harghita
Amplasament: 
Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. II Rákóczi Ferenc nr.84, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Harghita Business Center”
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Este necesară realizarea unui racord de apă potabilă pe proprietatea Consiliului Județean Harghita, care va lega racordul exterior realizat până la limita proprietății de către Sc. Aqua Nova Harghita S.R.L. cu rețeaua de apă potabilă interioară aferentă Centrului inovativ de dezvoltare economica- Harghita Business Center, incubator de afaceri, centru de sprijinire a afacerilor in municipiul Odorheiu Secuiesc Pentru realizarea acesteia se va contracta o firmă de specializată și în cadrul acestei lucrări vor fi montate doi hidranți exteriori supraterani, care sunt necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță al centrului și care este necesară la obținerea avizului de funcționare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
DOCUMENTE ŞI POZE
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
44.40 mii lei
Denumirea investitiei
Executarea lucrărilor aferente investiției ” Racordarea rețelei interioare de apă potabilă și de stingere a incendiilor (inclusiv instalații cu hidranți exteriori de incendiu) la rețeaua de distribuție a apei potabile la Centrul inovativ de dezvoltare eco
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu