Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 136A, km 14+816 – 22+390” (elaborare DALI + PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 136A, km 14+816 – 22+390” (elaborare DALI + PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Adresa: 
DJ 136A, km 14+816 – 22+390, de la Atid pana la satul Atia
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În județul Harghita drumul județean DJ 136A are o lungime totală de 24,70 km, din care sectorul 14+816 – 22+390 este drum pietruit, din care sectorul 16+000 – 22+000 este închis circulației publice. Pentru locuitorii comunei Atid și a satului Atia, acest sector de drum prezintă singura legătură cu DN 13A, respectiv DJ 135.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În județul Harghita drumul județean DJ 136A are o lungime totală de 24,70 km, din care sectorul 14+816 – 22+390 este drum pietruit, din care sectorul 16+000 – 22+000 este închis circulației publice. Pentru locuitorii comunei Atid și a satului Atia, acest sector de drum prezintă singura legătură cu DN 13A, respectiv DJ 135.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Unul din aspectele cheie ale economiei va fi dezvoltarea infrastructurii de transport, care va avea un impact semnificativ asupra creşteriicompetitivităţii economice; va contribui la dezvoltarea actuală a pieţei interne; va permite dezvoltarea economiei judeţului Harghita realizarea unui sistem rutier elastic pe sectorul 14+816 – 22+390 (comuna Atid – satul Atia) - reabilitarea și/sau reconstrucția lucrărilor de artă pe acest sector
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
-
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
-
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
Lucrările preconizate aferente investiției sunt: - realizarea unui sistem rutier elastic - reprofilarea drumului - realizarea șanțuri betonate sau din elemente prefabricate - racordarea drumurilor laterale pe o lungime de 25 m - trotuare adaptate și la exigențele persoanelor cu dizabilități în intravilan - rigole carosabile pentru asigurarea colectării și scurgerii apelor meteorice, precum și pentru circulația bicicliștilor - stații de autobuz sau aducerea la cotă și racordarea la drumul județean reabilitat a refugiilor existente - prevederea unor canale subterane pentru amplasarea rețelelor edilitare
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Acest sector al drumului județean DJ136A unește comuna Atid cu satul Atia, și totodată face legătura comunei Atid cu DN 13A, respectiv a satului Atia cu DJ 135.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
106.35 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
106.35 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 136A, km 14+816 – 22+390” (elaborare DALI + PT) 106.35 106.35 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu