”Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348 -3+035 (elaborare DALI+PT)”

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
”Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348 -3+035 (elaborare DALI+PT)”
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciceu - Csíkcsicsó
Ciba - Csiba
Adresa: 
Între localitățile Ciba - Ciceu
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul reabilitat va spori siguranța circulației, va asigura legătura satului Ciaracio cu satul Ciba, respectiv cu comuna Ciceu și cu municipiul Miercurea Ciuc.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Drumul județean DJ 123F are o lungime totală de 6,5 km, din care sectoarele 0+000 – 1+348 și 3+035 – 6+500 sunt asfaltate, iar sectorul 1+348 – 3+035 este doar pietruit.Starea actuală a drumului nu corespunde nivelului tehnic a unui drum județean.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Aducerea drumului la nivelul tehnic prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Notă internă nr.890/17.01.2017
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul de investiții are destinația de drum județean. Lucrările preconizate sunt următoarele: - realizarea unui sistem rutier elastic (carosabil cu două benzi de circulație, cu acostamente amenajate prin balastate în extravilan) - realizarea unor șanțuri betonate sau din elemente prefabricate - reprofilarea drumului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Drumul județean DJ123F, prin sectorul km 1+348 -3+035, asigură unicul acces al cetățenilor din localitatea Ciaracio spre comuna Ciceu, respectiv municipiul Miercurea Ciuc.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
28.90 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
28.90 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
”Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348 -3+035 (elaborare DALI+PT)” 28.90 28.90 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu