Televizoare inteligente cu suport mobil

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Televizoare inteligente cu suport mobil
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
P-ța Libertății nr. 5
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea asigurării echipamentelor cât mai adecvate pentru informare și comunicare la diferite evenimente, ședințe de lucru, întruniri, conferințe, sesiuni de comunicare, sesiuni de perfecționare profesională, training la distanță, etc. se consideră ca fiind necesară achiziționarea unor televizoare inteligente (SmartTv) care pe lângă faptul că integrează funcțiile clasice ale unui televizor, permit și vizionarea de conținut multimedia de pe memory stick-uri USB sau HDD-uri externe și conectarea prin Wi-Fi sau bluetooth cu alte dispozitive precum smartphone, aparat foto sau video.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Lipsa echipamentelor suficiente și adecvate pentru vizualizarea materialelor foto, video.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea mijloacelor și echipamentelor de lucru adecvate.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Aleși locali, aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita, alți actori participanți la diferitele evenimentele organizate.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
11.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
11.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Televizoare inteligente cu suport mobil 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu