Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita

UIP SMID Harghita

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
74.02 Protecția mediului
Cheltuieli bugetare: 
...05.02. colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Corund - Korond
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Remetea - Gyergyóremete
Toplița - Maroshévíz
Amplasament: 
Miercurea-Ciuc, Corund, Remetea, Gheorgheni, Toplita, Balan, Vlahita, Cristuru Secuiesc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Judetean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Proiectul ”Sistem de management integrat al deseurilor în județul Harghita”, beneficiarul fiind Consiliul Județean Harghita, este un proiect fazat, conform Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, OS 3.1. Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deseurilor - proiecte fazate. Faza I al proiectului a fost finanțat în cadrul POS Mediu, iar faza II este in derulare, conform POIM. Acest proiect va asigura indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare, precum si a celor stabilite prin documente strategice la nivel national.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
DOCUMENTE ŞI POZE
Documente: 
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
25 613.74 mii lei
Sursa de finanțare: 
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
25 613.74 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita 25613.74 25613.74 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
22 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu