Executarea lucrărilor aferente investiției ”Racordarea la rețeaua exterioară de distribuție a apei potabile a Centrului inovativ de dezvoltare economica- Harghita Business Center, incubator de afaceri, centru de sprijinire a afacerilor în municipiul Odorh

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Executarea lucrărilor aferente investiției ”Racordarea la rețeaua exterioară de distribuție a apei potabile a Centrului inovativ de dezvoltare economica- Harghita Business Center, incubator de afaceri, centru de sprijinire a afacerilor în municipiul Odorh
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Adresa: 
Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. II Rákóczi Ferenc nr.84, județul Harghita
Amplasament: 
Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. II Rákóczi Ferenc nr.84, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Harghita Business Center”
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Obiectul contractului reprezintă realizarea racordării la rețeaua exterioară de distribuție a apei potabile a Centrului inovativ de dezvoltare economica- Harghita Business Center, incubator de afaceri, centru de sprijinire a afacerilor in municipiul Odorheiu Secuiesc (proiectare si executie). Acest racord trebuie realizat de la rețeaua de apă potabilă al Municipiului Odorheiu până la limita proprietății Consiliului Județean Harghita, conform Avizului de racordare nr.275/2016, eliberată de către operatorul rețelei, respectiv de către S.C. Aqua Nova Harghita S.R.L. , societate care trebuie să execute și lucrările de branșament.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
DOCUMENTE ŞI POZE
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
22.68 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
22.68 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Executarea lucrărilor aferente investiției ”Racordarea la rețeaua exterioară de distribuție a apei potabile a Centrului inovativ de dezvoltare economica- Harghita Business Center, incubator de afaceri, centru de sprijinire a afacerilor în municipiul Odorh 22.68 22.68 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu