Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 153D, km 1+000 – 4+500 (elaborare DALI + PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 153D, km 1+000 – 4+500 (elaborare DALI + PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Remetea - Gyergyóremete
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
DJ 153D are o lungime totală de 11,475 km, din care sectorul 1+000 – 1+813 este pavat cu piatră cubică, sectorul km 1+813 – 2+276 este pietruit, iar între km 2+276-4+500 există numai drum de pământ, care este închis circulației publice. Având în vedere faptul că acest sector de drum leagă comuna Remetea cu Depozitul Regional de Deșeuri, reabilitarea acestuia are o importanță vitală.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Degradările semnalate au tendinţe de extindere şi implicit conduc la periclitarea siguranţei circulaţiei şi a confortului participanţilor la trafic.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
realizarea unui sistem rutier elastic pe sectorul 1+000 – 4+500 - reabilitarea și/sau reconstrucția lucrărilor de artă pe acest sector
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii comunei remetea
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
63.19 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
63.19 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 153D, km 1+000 – 4+500 (elaborare DALI + PT) 63.19 63.19 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu