Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 -8+588, lim. jud. Mureș - satul Crișeni” (actualizare proiect, faza DALI)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 -8+588, lim. jud. Mureș - satul Crișeni” (actualizare proiect, faza DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Crişeni - Kőrispatak
Adresa: 
DJ 136A, km 3+800-8+588, limita judet Mures, iesire din satul Criseni
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În județul Harghita drumul județean DJ 136A are o lungime totală de 24,70 km, din care sectorul 3+800 -8+588 este drum pietruit, cu lățimea platformei drumului variabilă. În mare majoritate șanțurile și podețele lipsesc sau sunt colmatate, înfundate sau deteriorate.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În județul Harghita drumul județean DJ 136A are o lungime totală de 24,70 km, din care sectorul 3+800 -8+588 este drum pietruit, cu lățimea platformei drumului variabilă. În mare majoritate șanțurile și podețele lipsesc sau sunt colmatate, înfundate sau deteriorate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prognoza pe termen mediu și lung: asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Drumul actual este folosit ca drum judetean
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
-
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Pentru actualizarea documentației tehnico-economice aferente investiției (DALI) a fost încheiat contractul de proiectare nr. 16/23976/03.11.2016 cu S.C. INCERTRANS S.A., iar documentația tehnico-economică este în curs de elaborare.
Obiectivele proiectului: 
- proiectarea unui sistem rutier flexibil, parte carosabilă cu două benzi de circulație, cu acostamente balastate - realizarea profilelor cu elemente geometrice care să respecte prevederile legale - asigurarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri și rigole carosabile - realizarea lucrărilor necesare pentru siguranța circulației (semnalizări și marcaje, parapeți, trotuare, intrări în incintele gospodăriilor particulare/instituții publice/spații comerciale) - aducerea parcărilor și stațiilor de autobuz la cotă și racordarea acestora la drumul județean reabilitat - reabilitarea sau înlocuirea podețelor existente pe acest sector de drum, după caz
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii satului Crișeni, turiștii care vizitează ”Muzeul Pălăriilor de Pai” din Crișeni
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
1 500.00 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 -8+588, lim. jud. Mureș - satul Crișeni” (actualizare proiect, faza DALI)
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu