Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 -8+588, lim. jud. Mureș - satul Crișeni” (actualizare proiect, faza DALI)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 -8+588, lim. jud. Mureș - satul Crișeni” (actualizare proiect, faza DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Crişeni - Kőrispatak
Adresa: 
DJ 136A, km 3+800-8+588, limita judet Mures, iesire din satul Criseni
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În județul Harghita drumul județean DJ 136A are o lungime totală de 24,70 km, din care sectorul 3+800 -8+588 este drum pietruit, cu lățimea platformei drumului variabilă. În mare majoritate șanțurile și podețele lipsesc sau sunt colmatate, înfundate sau deteriorate.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În județul Harghita drumul județean DJ 136A are o lungime totală de 24,70 km, din care sectorul 3+800 -8+588 este drum pietruit, cu lățimea platformei drumului variabilă. În mare majoritate șanțurile și podețele lipsesc sau sunt colmatate, înfundate sau deteriorate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prognoza pe termen mediu și lung: asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Drumul actual este folosit ca drum judetean
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
-
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Pentru actualizarea documentației tehnico-economice aferente investiției (DALI) a fost încheiat contractul de proiectare nr. 16/23976/03.11.2016 cu S.C. INCERTRANS S.A., iar documentația tehnico-economică este în curs de elaborare.
Obiectivele proiectului: 
- proiectarea unui sistem rutier flexibil, parte carosabilă cu două benzi de circulație, cu acostamente balastate - realizarea profilelor cu elemente geometrice care să respecte prevederile legale - asigurarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri și rigole carosabile - realizarea lucrărilor necesare pentru siguranța circulației (semnalizări și marcaje, parapeți, trotuare, intrări în incintele gospodăriilor particulare/instituții publice/spații comerciale) - aducerea parcărilor și stațiilor de autobuz la cotă și racordarea acestora la drumul județean reabilitat - reabilitarea sau înlocuirea podețelor existente pe acest sector de drum, după caz
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii satului Crișeni, turiștii care vizitează ”Muzeul Pălăriilor de Pai” din Crișeni
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
30.46 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
1 500.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 -8+588, lim. jud. Mureș - satul Crișeni” (actualizare proiect, faza DALI) 30.46 1500.00 0.00 0.00 -1469.54
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu