Schimbarea unor geamuri simple și deteriorate, aflate în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, cu geamuri termopane cu tâmplărie din PVC" (EXECUȚIE)

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Schimbarea unor geamuri simple și deteriorate, aflate în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, cu geamuri termopane cu tâmplărie din PVC" (EXECUȚIE)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bălan - Balánbánya
Adresa: 
Spitalul Policlinic Bălan situat în Orașul Bălan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, județul Harghita
Amplasament: 
Balan
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita, unitațile si cabinetele medicale din imobil
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Spitalul Policlinic Bălan partea Policlinică este amplasată în oraşul Bălan pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, județul Harghita şi are destinaţie de policlinică. Construcția este structurată pe doua niveluri, având regimul de înălțime al construcției P+E. Imobilul se află în intravilanul comunei Bălan, aflat în administrarea Consiliului Judetean Harghita și în proprietatea județului Harghita. Conform regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin H.G. nr. 766/1997, Anexa nr. 3, art. 6 și în conformitate cu metodologia specifică elaborată de M.L.P.A.T. construcția se încadrează în categoria „B” de importanță deoarece la parterul clădirii se află serviciul de ambulanță. Clasa de importanță a construcției, potrivit reglementarilor tehnice și corelată cu categoria de importanță, este a II-a, construcție de importanță deosebită datorită destinației de dispensar și a stației de salvare/serviciul de urgență, dar nu are un număr prea mare de personal și de pacienți prezenți în clădire concomitent. Construcția dispune de următoarele caracteristici: - număr de niveluri: 2 (parter și etaj); - Ac (aria/suprafața construită = 617,55 mp; - Adc (aria/suprafața construită desfășurată)= 1.204,31mp; - Au (aria/suprafață utila)=938,39 mp; - dimensiuni constructive în plan: lungime=51,60 m, lățime=10,25 m; - forma construcției este dreptunghiulară; - înălțime maximă raportată la cota ±0,00: +10,60; - înălțime la streașina raportată la cota ±0,00: +6,45. În Spitalul Policlinic Bălan partea Policlinică în momentul de față funcționează 3 cabinete medicale, o farmacie, o secție a Serviciului de Ambulanță Judeţean Harghita și o unitate medico-socială denumit ,,Centru de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie”, precum și câteva spații rămase neamenajate după retragerea secției exterioare a Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, asigurând servicii medicale și servicii medico-sociale pentru populația din județul Harghita în special pentru cei din zona Bălanului. În anii 2015-2016 în scopul reducerii consumului de energie termică în clădire s-a realizat debranșarea clădirii Spitalul Policlinic Bălan partea Policlinică de la centrala termică existentă de mare capacitate și s-a instalat 2 centrale termice de mică capacitate în clădirea Policlinică care au fost legate la instalația de încălzire veche existentă în clădire. Tot în scopul reducerii consumului de energie electrică în clădire este în curs reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor electrice la Spitalul Policlinic Bălan partea Policlinică. În expertiza tehnică a clădirii efectuată în anul 2012 de către o firmă specializată se recomandă ,,ajustarea tâmplăriei existente de pe faţade, cu tâmplărie din PVC dublustratificat, cu folie de aluminiu la exterior, împotriva radiaţiilor şi intemperiilor, minim 5 camere şi opţional, fante hidroreglabile. Utilarea uşilor de acces, uşi etanşe, cu sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă.”. Majoritatea ferestrelor imobilului sunt ferestre duble cu tâmplărie din lemn având o stare degradată. În casa scării, care de fapt din punctul de vedere al funcționalității face parte din sala de așteptare pentru pacienții cabinetelor medicale, ferestrele sunt ferestre simple cu tâmplărie din lemn care se află într-o stare și mai degradată. Astfel pierderea de căldură la aceste ferestre este cea mai semnificativă din clădire. Geamurile din casa scării, atât în partea dreaptă cât și în partea stângă, se compun din 8 rânduri de ferestre cu câte 2 ochiuri identice. Lățimea totală a unei rând este 1,9 m, iar înălțimea totală a geamului este aprox. 6,3 m. Având în vedere că sunt 8 rânduri înălțime unui rând este 6,3/8=0,79 m. Suprafața totală a geamurilor din casa scării este deci aprox. 24 mp. Luând în considerare cele exprimate mai sus este nevoie urgent de schimbarea ferestrelor cu ferestre termopane cu tâmplărie din PVC, cu minim 5 camere măcar în casa scării a imobilului conform desenului anexat. În total este nevoie deci de schimbarea a 16 rânduri de ferestre având dimensiunile amintite mai sus. Majoritatea ferestrelor vor fi fixe numai 4 ochiuri (câte 2 pe fiecare parte) vor putea fi deschise, iar câte un rând pe fiecare parte va fi din panel PVC.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Ferestrele din casa scării sunt ferestre simple cu tâmplărie din lemn care se află într-o stare degradată. Astfel pierderea de căldură la aceste ferestre este cea mai semnificativă din clădire.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Reducerea consumului de energie termică în clădire.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personalul medical, angajații care lucrează în imobil și cetățenii pentru care se asigură serviciile.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
9.00 mii lei
Baza alocare: 
HCJ
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
9.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Schimbarea unor geamuri simple și deteriorate, aflate în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, cu geamuri termopane cu tâmplărie din PVC" (EXECUȚIE) 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu